KLİNİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET DERNEĞİ

Hakkımızda

Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği (KEDD), klinik endokrinoloji ve diyabetoloji alanında faaliyet gösteren tıp doktorlarının ve ilişkili diğer sağlık mensuplarının bir araya geldiği dinamik bir meslek örgütüdür. Amacımız, üyelerimize klinik endokrinoloji ve diyabetoloji alanında en üst düzeyde bilgi ve destek sunarak, hasta yaklaşımını ve tedavi yöntemlerini klinik tecrübe ve bilimsel kanıtlarla güçlendirmektir.

Misyonumuz

KEDD, misyonunu klinik endokrinoloji ve diyabetoloji alanında sağlık hizmeti veren tüm üyelerine odaklar. Misyonumuz şu temel prensipler üzerine kurulmuştur:

  1. Üst Düzey Sağlık Hizmeti: Üyelerimizin klinik endokrinoloji ve diyabetoloji alanında hasta yaklaşımını ve tedavisini, klinik tecrübe ve bilimsel kanıtlar ışığında en üst düzeyde sağlamayı hedefleriz.

  2. İşbirliği ve Paydaşlık: Üyelerimizin mensubu olduğu diğer çatı meslek dernekleri ve sağlık otoriteleri ile işbirliği yaparak, sektördeki en güncel bilgileri paylaşmak ve birlikte daha güçlü bir etki yaratmak.

Vizyonumuz

KEDD, klinik endokrinoloji ve diyabetoloji alanında ulusal lider bir konumda olmayı hedefler. Vizyonumuz şu ana noktalara odaklanmaktadır:

  1. Ulusal Liderlik: Klinik endokrinoloji ve diyabetoloji alanında ülkemizde öncü bir konumda bulunarak, en iyi uygulamaları belirlemek ve yaymak.

  2. Aktif Katılım ve Takip: KEDD üyelerini, klinik endokrinoloji ve diyabetoloji alanındaki gelişmeleri aktif bir şekilde takip etmeye teşvik eder, onları bu alandaki liderlik rolüne teşvik eder.

  3. Güvenilirlik ve Paydaş Kabulü: Hastalar, sağlık sektörü, kamuoyu ve sağlık otoriteleri tarafından güvenilir bir kaynak olarak kabul edilerek, endokrinoloji ve diyabetoloji alanında paydaşlarla güçlü bir ilişki kurar.

KEDD, üyelerini destekleyen bir aile olarak, bilgi paylaşımını teşvik eden etkileşimli bir platform sunar ve klinik endokrinoloji ve diyabetoloji alanındaki mükemmeliyeti hedefler. Bizimle birlikte, daha sağlıklı bir geleceğe doğru adım atalım!