YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Mustafa Araz Başkan
Prof. Dr. Habib Bilen Başkan Vekili
Doç. Dr. Derun Taner Ertuğrul Genel Sekreter
Prof. Dr. Adnan Gökçel Sayman
Doç. Dr. Hakan Korkmaz Üye
Doç. Dr. Şakir Özgür Keşkek Üye
Uzm. Dr. Aliye Pelin Tütüncüoğlu Üye